Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ за публикувано в Проект Решение на Общински съвет Силистра за Уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. за срока до приемане на Бюджет за 2023 г. на Община Силистра и одобряване на Прогнозата за местните дейности с Разчет на показателите за 2023г. и прогнозни показатели за периода - 2024 г. до 2026г.

Общество | | Печат

image 10128

Със Заповед № ЗК- 447/ 15.03.2023 г. се забранява къпането в  река Дунав, езера и блата, язовири, напоителни канали и други водни площи на територията на община Силистра освен на определените съоръжения и специално обезопасени за това места.

Общество | | Печат

image 10127

Екипът за подкрепа на личностно развитие заедно с децата от ДГ „Роза" , участваха в интересни занимания, посветени на Международния ден на хората със синдром на Даун. „Слънчевите хора на планетата“ са като всички останали и ги подкрепяме не само с топлина и приемане, но и с вяра в техните възможности и бъдеще.

Общество | | Печат

image 10125

Има много какво да се направи за уязвимите групи, за децата и семействата. Не спираме да работим и да бъдем в подкрепа на имащите нужда. Това е един от основните ни приоритети. И днес на 21 март, когато се отбелязва Световният ден на социалния работник, бих искал да благодаря на всички структури в област социално подпомагане и дейности. Всички ние имаме нужда от социална държава и професионализъм в търсенето на решения в полза на хората.
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Поздрави | | Печат


123456Общо страници: 658