Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЩИНА СИЛИСТРА УВЕДОМЯВА ПЧЕЛАРИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ

В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности, Ви уведомяваме че в периода от 23.06.2020 г. до 26.06.2020 г. от 06:00 до 21:00 часа в землището на с. Калипетрово в местност „Беджедерси”, ще се проведе третиране на лозе с продукт за растителна защита МЕТОМОР Ф.  
Третирането се извършва от ЗП „Дянко Войчев Бялов” с. Калипетрово. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Иван Дянков Бялов, мобилен телефон 0898738382. Община Силистра напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.

Съобщения | | Печат

image 7302

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЧЕЛАРИТЕ!!!

Съобщения | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на кмета на Община Силистра се забранява временно движението на моторни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 20.06.2020 г. /събота/ от 16:00 до 17:00 часа, по улица „Генерал Скобелев“, в участъка между кръстовищата с улици „Цар Шишман“ и „Петър Вичев“ на територията на гр. Силистра. Причина за забраната е провеждане на флашмоб.

Съобщения | | Печат


1234567Общо страници: 475