Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (МКБППМН) И ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ОСНВ) ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА ОБЯВЯВАТ ЗА СЕДМА ГОДИНА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ "МЛАДЕЖТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НАРКОТИЦИТЕ

Общество | | Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Поради внезапно възникнал ангажимент на ръководителя на клуб по шах от Лятната програма – клубове по интереси за деца на Община Силистра, се налага отлагане на занятията на група 2 и 4 по шах на 21.06.2019 г. (петък). Първата среща на групи 2 и 4 ще е по график на 28.06.2019 г. (следващия петък), а провеждането на пропуснатото занятие ще се уговори на място с групите.

Общество | | Печат

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2018

Уважаеми родители,
Занятията на групата от клуб „Народно творчество“ ще започнат на 10.07.2018 г. (вторник), ще продължат до 23.08.2018 г. и ще се провеждат както бе обявено първоначално във вторник и четвъртък от 16:30 ч. в залата на читалище „Дръстър 2012“. Очакваме всички записани деца на 10 юли!

Общество | | Печат

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,
Поради недостатъчен брой желаещи за включване в клуб „Народно творчество“, за момента няма да бъде сформирана група. Ще потърсим възможност за занимания на децата, изявили желание да се запознаят с българските народни танци и обичаи и ще ви уведомим допълнително. Моля следете сайта на Община Силистра.

Общество | | Печат

Уважаеми деца и родители,
Бихме желали да Ви уведомим, че групите по плуване от Лятната програма на Община Силистра – МКБППМН са запълнени и записването за клуба се прекратява.
Информация за разпределението на децата по групи за всички клубове ще бъде качена на сайта на Общината след изтичане на срока за записване за летните занимания (31/5/2018).
Благодарим Ви за активното участие в програмата.

Общество | | Печат


123Общо страници: 3