Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Отразяване на промени в обстоятелствата,вписани в удостоверението за регистрация

Свали формуляр за "Отразяване на промени в обстоятелствата,вписани в удостоверението за регистрация"