Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на заповед за работно време на търговски обекти, в които се извършва търговия с въглища, дървен материал и дърва за горене

Необходими документи:

  1. Заявление по образец, адресирано до Кмета на Община Силистра;
  2. Актуално състояние на фирмата;
  3. Становище от  ОУ „ПБЗН“ – гр.Силистра

Срок за изпълнение: 15 дни.

Свали формуляр