Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на заповед за работно време на търговски обекти

За търговски обекти извършващи търговска дейност в стационарни помещения: обекти за търговия с хранителни стоки, обекти за търговия с нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, обекти за услуги, селскостопански аптеки, бензиностанции и газстанции, зали за хазартни игри, интернет клубове и зали.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец, адресирано до Кмета на Община Силистра;
  2. Удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията или актуално удостоверение за съдебна регистрация - копие;
  3. Булстат или съдебно решение за новосъздадени до  3 месеца фирми - копие;
  4. Разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на търговския  обект - копие;
  5. Договор за наем - копие;

Срок за изпълнение: 15 дни.

Свали формуляр