Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Необходими докумени:

  1. Заявление по образец, адресирано до Кмета на Община Силистра;
  2. Документ за платена такса за издаване на документ за транспортиране на дървесината - 1,00 лв. за всеки курс на превозване.
Свали формуляр