Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Право на пристрояване

Необходими документи:

1.виза за проектиране.

2. одобрен архитектурен проект.

3. обяснителна записка.

4. до­кумент за собственост на обекта.

5. актуална скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта - скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии.

Срок:

Свали формуляр