Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Продажба на част от имот

Необходими документи:

1. актуална скица на имота ми, съгласно действащия регулационен план и  по кадастралната карта ;

2. скица/ схема с исканата част от общинския имот;

3. копие от документ за собственост;

4. документ за внесен депозит в размер на 100 (сто) лева, който се счита за гаранция за сключване на окончателен договор.

Срок:

Свали формуляр