Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Продължаване на договор за наем на общинско жилище

Необходими документи:

1. Служебна бележка от ОбП „Дръстър” за платен наем и такса битови отпадъци.

2. Копия от платежни документи за платени ел. енергия и вода за текущия месец

3. Копие от настанителна заповед

Срок:

Свали формуляр