Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Продължаване на договор за реклама

Необходими документи:

1. Удостоверение за актуално състояние;

2. Разрешително за строеж;

3. Одобрена схема за поставяне и проект;

Срок:

Свали формуляр