Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Разполагане на временни рекламни елементи

Необходими документи:

1. Снимки, колажи и други материали, доказващи адаптацията на ВИЕ в градската среда;

2. Заверено копие от удостоверение, отразяващо актуалното състояние, получено вследствие на всички извършени промени по партидата на търговеца или друго юридическо лице (от Агенция по вписванията или съответния съд) и заверено копие от идентификационната карта за регистрация в Регистър „БУЛСТАТ” (за прилагащите удостоверение от съда) – освен в случаите по чл. 23, ал. 4 от ЗТР

Срок:

Свали формуляр