Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съгласие по чл. 66

Необходими документи:

1.  документ за собственост;

2. удостоверение за наследници /при необходимост /;

3. актуална скица на имота.

Срок:
3 дни – 4 лв.
1 ден – 10 лв.

 

Свали формуляр