Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции

Необходими документи:

 1. Документ за собственост.

Срок:
7 дни – 10 лв.
3 дни – 20 лв.
1 ден – 30 лв.

Свали формуляр