Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заверка на молба - декларация по обстоятелствена проверка

Необходими документи:
1. Актуална скица на имота.
2. Три ( 3 ) броя молби – декларации , заверени от МДТ.

Срок:
7 дни – 10 лв.
3 дни – 20 лв.
1 ден – 30 лв.

Свали формуляр