Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Закупуване на общинско жилище

Необходими документи:

1. Декларация за семейно и материално положение, имотно и жилищно състояние и документите към нея;

2. Копие от настанителна заповед;

3. Документи за платен наем, консумативи и такси за имота към датата на подаване на искането;

4. Удостоверение за липса на задължения към общината и нейните бюджетни звена към датата на подаване на искането;

5. Удостоверения от НАП за декларирани имоти;

6. Документ за внесен депозит в размер на 100 (сто) лева, който се счита за гаранция за сключване на договор.

Срок:

Свали формуляр