Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Копия от документи за собственост или свързани със собствеността

Необходими документи: Няма, освен ако документът, който се изисква е на починал собственик – тогава се прилага Удостоверение за наследници.

 Срок:
7 дни – 4 лв. на стр.
3 дни – 8 лв. на стр.
1 ден – 12 лв. на стр.

Свали формуляр