Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на скица за недвижим имот и извадка от одобрен ПУП (УТ: 01 / 02 / 37)


УТ 01/
УТ 37

Издаване на скица за недвижим имот и извадка от одобрен ПУП

8 дни

1 Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1.1. За издаване на скица за недвижим имот /на УПИ
- Обикновени- 20,00 лв.
- Бързи - 40,00 лв.
- Експресни- 60,00 лв.

1.2. Скица-извадка за изменение плана за регулация и застрояване + копие в цифров и графичен вид:
- Обикновена - 20,00 лв.
- Бърза - 40,00 лв.

Копие на ПУП в цифров и графичен вид - 15,00лв.

УТ 02

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

3 дни

1.За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 5,00 лв.


Свали формуляр