Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Допускане изработване на нов ПУП ПЗ и ПП по чл. 124а и Изменение на ПУП по чл. 135 от ЗУТ (УТ: 04 / 05)


УТ 04

Допускане изработването на нов ПУП /ПЗ и ПП/ по чл. 124а от ЗУТ

31 дни

1. Решение на ОбС-Силистра за допускане изработването на нов ПУП (ПП и ПЗ) – 30,00 лв.

УТ 05

Допускане изработването на проекти за изменение на ПУП по чл. 135 от ЗУТ

30 дни

1. Издаване на заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП (ПР, ПЗ, ПРЗ, РУП) – 30,00 лв.


Свали формуляр