Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Оценка за съответствие на проектите по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ (УТ 07)


УТ 07

Оценка за съответствие на проектите за съществените изисквания към строежите - чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

15 дни

Няма такса, включена е в таксата за одобряване


Свали формуляр