Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Одобряване на инвестиционен проект, по които ще се издава РС - с изготвен комплексен доклад от фирма консултант (УТ 09)


УТ 09

1. Одобряване на инвестиционни проекти, по които ще се издава разрешение за строеж с изготвен комплексен доклад от фирма консултант

15 дни

1. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие като комплексен доклад  от фирма консултант

1.1. I -ва, II –ра, III-та  категория  обекти съгл. чл. 137, ал. 1 от ЗУТ  – 2 лв/м 2 , но не по-малко от 200 лв., но не повече от 2000 лв.

1.2. IV- та, V- та, VI-та категория обекти съгл. чл. 137, ал. 1 от ЗУТ  – 1 лв/м 2 , но не по-малко от 100 лв., но не по-вече от 1000 лв.

1.3. Площни обекти - 1 лв./кв.м, но не по-малко от 150лв., но не повече от 5 000 лв.

1.4. Линейни обекти0,5 лв./м, но не по малко от 100 лв., но не повече от 5 000 лв.

1.5. Инженерни съоръжения

1.5.1. Геозащитни съоръжения и мостове 3% от СМР, но не по-малко от 400 лв.

1.5.2. Приемно-предавателни базови станции 3% от СМР, но не по малко от 500 лв.

1.5.3. Трансформаторни постове: - 100 лв

1.5.4. Други видове съоръжения 100 лв.

1.6. Благоустрояване - 1 лв. / кв.м, но не по-малко от 150 лв.

1.7. Промяна по време на строителство – 2 лв/м 2 , но не по-вече от 100 лв.

1.8. Презаверяване на инвестиционен проект с изтекъл срок (чл.145, ал.4 от ЗУТ) – 50% от таксите за одобряване.

1.9. Промяна на предназначението, преустройство и реконструкция

– такса 50% от таксата за съответният обект,  но не по-малко от 100 лв., но не по-вече от 1500 лв.

 

2. Съгласуване на идеен  Инвестиционен проект с извършена предварителна оценка за съответствие, по който се издава РС

 

2.1. I -ва, категория обекти съгл. чл. 137, ал. 1 от ЗУТ – 150 лв

2.2. II –ра, категория обекти съгл. чл. 137, ал. 1 от ЗУТ – 100 лв

2.3. III-та  категория  обекти съгл. чл. 137, ал. 1 от ЗУТ  80 лв.

2.4. IV- та категория обекти съгл.чл. 137, ал. 1 от ЗУТ – 50 лв

2.5. V- та категория обекти съгл. чл. 137, ал. 1 от ЗУТ  – 30 лв


Свали формуляр