Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Осъществяване контрол по строителството (УТ 11)


УТ 11

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строежа, проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на застрояването 

4 дни

1. Заверка на протокол за строителна линия и ниво (Образец 2 и 2а)

1.1. І-ва, ІІ-ра,  ІІІ-та категория, включително за всеки етап или участък – 40,00лв.

1.2. ІV-та, V-та,  VІ-та категория (в изискващите се случаи), включително за всеки етап или участък – 30,00лв.

1.3. Проверка за установяване съответствието със издадените стр. книжа и прилагане на ПУП по отношение на застрояването (Образец 3) (чл.159 от ЗУТ) - 30,00лв.

1.4. Одобряване на ПУСО и ПБЗ – без такса