Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Одобряване на екзекутивна документация (УТ 12)


УТ 12

Одобряване на екзекутивна документация и инвестиционни проекти за делба на сгради

8 дни

1. Заверяване на екзеку­тивна документация (чл. 175 ал.1 от ЗУТ):
1.1
І-ва, ІІ-ра,  ІІІ-та категория – 100лв.
1.2
ІV-та категория – 50лв.
1.3 V-та категория – 30лв.

2. Одобряване на инвестиционни проекти за доброволна делба на съсобствена сграда и издаване на удостоверения за реално обособени дялове или части на сгради (чл.202 от ЗУТ) – 50,00лв.

3. Одобряване на проект-заснемане за възстановяване на строителни книжа (чл.145, ал.5 от ЗУТ) – 50% от дължимите такси на одобряване на инвестиционен проект (без доклад).


Свали формуляр