Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Въвеждане в експлоатация на строежите (УТ 13)


УТ 13

Въвеждане в експлоатация на строежи от ІV , V  и  VI категория

8 дни

13. Издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
- ІV-та категория – 250,00 лв.
- V-та категория – 150,00 лв.
- VI–та категория – 100,00 лв

 


Свали формуляр - IV категория

Свали формуляр - V категория