Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на удостоверение за търпимост (УТ 14)


УТ 14

Издаване на удостоверение за търпимост

15 дни

1. У-ие за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ за строежи, изградени до 07.04.87г.  и § 127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ  за строежи, изградени до 31.03.2001г.

1.1. За обекти до 35 кв.м. РЗП - 100 лв

1.2. Над 35 кв. м. 1,50 лв./ кв. м, но не по-малкоот 250,00 лв.


Свали формуляр