Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Одобряване на ПУП - ПП, Одобряване на ПУП - ПЗ, ПР, ИПР (УТ: 15 / 16)


УТ 15

Одобряване на подробен устройствен план /парцеларен план/ 

135 дни

1. Одобряване на ПУП:

1.1 ПУП-ПП и ПС за елементи на техническата инфраструктура с дължина до 150м‘ – 100,00 лв.

1.2 ПУП-ПП и ПС за елементи на техническата инфраструктура с дължина над 150м‘ – 200,00 лв.

УТ 16

Одобряване на подробен устройствен план /ПЗ извън границите на урбанизираната територия/ и изменение на ПУП

95 дни

1.1. ПУП-ПЗ извън границите на урбанизираната територия и изменение на ПУП –ИПР, ИПРЗ, ИПЗ, ИРУП и ПС150,00 лв.

1.2. ПУП – ПР и изменение ПУП – ИПР40 лв