Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Презаверяване на РС, което е изгубило действието си поради изтичане на срока (УТ 20)


УТ 20

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 

15 дни

1. При презаверяване на РС с изтекъл срок (чл.153, ал.4 от ЗУТ) - 50% от таксите.


Свали формуляр