Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Корекциии или изменения в РС (УТ 21)


УТ 21

Корекции или изменения в Разрешение за строеж 

15 дни

1 Промяна по време на строителство (чл.154 от ЗУТ) – дължимите такси за одобряване, но само за частта (площта) която се променя.

2. Корекция в РС при промяна на титуляра – 100,00 лв