Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на разрешение за поставяне на временно преместваеми обекти (УТ 22)


УТ 22

Издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми обекти - 30 дни

1. Издаване на разрешения за поставяне на ВПО и РИЕ за обекти с площ до 2 кв.м- – 50,00 лв.

2. Издаване на разрешения за поставяне на ВПО и РИЕ за обекти с площ над 2 кв.м- – 150,00 лв.