Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Нанасяне на сгради и съоръжения и издаване на удостоверения по чл. 54 ЗКИР (УТ 24)


УТ 24

Нанасяне на сгради и съоръжения и издаване на удостоверения по чл.52 от ЗКИР

14 дни

Нанасяне на новопостроени обекти в  действащия кад. план и издаване на удост., съгласно изискванията на Агенцията по кадастъра при МРРБ – 20.00лв.



ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НАУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНЕСЕНИ КАДАСТРАЛНИ ДАННИ