Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства (УТ: 27 / 29)


УТ 27

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства

14 дни

1. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по УТ  – 20, 00 лв.

2. Удостоверение за отстояние на търговски обекти от здравно, детско иучебно заведение – 20,00 лв

УТ 29

Заявления по проблеми

14 дни

14. Удостоверение за идентичност на имот – 10,00 лв.


Свали формуляр