Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заявления по проблеми (УТ 29)


УТ 29

Заявления по проблеми

14 дни

Приложение № 4 към чл.32 от НОАМТЦУ

1. Удостоверение за идентичност на имот – 10,00 лв.