Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Промяна начина на трайно ползване на ПИ (УТ 32)


УТ 32

Промяна начина на трайно ползване на ПИ 

31 дни

Промяна начина на трайно ползване на земи, които са в зоната на §4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи:

- процедура за оглед и промяна начина на ползване, когато в имота се предвижда строителство, издаване на протокол от комисия

- 40 лв./дка.


Свали формуляр