Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Придобиване на собственостот правоимащи ползватели на имот ПО (УТ 33)


УТ 33

Придобиване на собственост от правоимащите ползватели на имот по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

176 дни

Оценка на земеделски земи по &4 от ПЗРЗСЗЗ - 30,00лв.


Свали формуляр