Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Харта на клиента на административни услуги

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

01 март 2023 година