Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане - Оригинал

Правно основание – чл. 35, ал. 1, чл. 37, чл. 40, ал. 1, чл. 42 от Закона за гражданската регистрация

Необходими документи:

  1. съобщение за раждане от здравно заведение;
  2. документ за самоличност на родителите.

Срок на извършване: до 7 дни, като денят на раждането не се брои
Безплатна услуга

Свали формуляр