Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак - Оригинал

Правно основание – Глава втора от Семейния кодекс, чл. 35, ал. 1, чл. 37, чл. 40, ал. 1, чл. 51, чл. 53 от Закона за гражданската регистрация.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец - получава се от информационен център „ГРАО“;
  2. декларация, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Семейния кодекс (предоставя се безплатно в информационен център „ГРАО“);
  3. медицински свидетелства за сключване на граждански брак;
  4. документи за самоличност на встъпващите в брак;
  5. документи за самоличност на двама свидетели;
  6. разрешение от Районния съд – за лица от 16 до 18 години;
  7. удостоверение / декларация / брачен договор за избор на режим на имуществени отношения.

Сключване на граждански брак без ритуал - 30 лв.

Свали формуляр