Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт

Правно основание – чл. 24, ал. 2, чл. 38, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация.

Допустим заявител – лицето, за което е установена липса на съставен акт за раждане или от негов законен представител, а при липса на акт за смърт от негов наследник.

Необходими документи:

  1. заявление по образец  от информационен център „ГРАО“;
  2. документ за самоличност на заявителя или на упълномощено лице.

Срок за изпълнение: веднага
Такса: 5.00 лв.