Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Припознаване на дете - след съставяне на акта за раждане

Правно основание – чл. 65 от Семеен кодекс и чл. 49 от Закона за гражданската регистрация.

Допустим заявител – лицето, което желае да извърши припознаване.

Необходими документи:

  1. заявление пред длъжностно лице (по образец) или нотариално заверен декларация за припознаване;
  2. документи за самоличност на родителите;
  3. удостоверението за раждане – оригинал.

Срок на извършване – в 7-дневен срок от извършване на припознаването на другия родител, или на детето ако е навършило 14 години, както и на дирекция „Социално осигуряване” по настоящ адрес на детето
Безплатна услуга

Свали формуляр