Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Възстановяване и промяна на име по чл. 19а от ЗГР

Необходими документи:

  1. заявление по образец от информационен център „ГРАО“ на община Силистра, което се заверява при нотариус;
  2. копие от акт за раждане;
  3. документ за самоличност.

Срок: 7 дни

Свали формуляр