Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на преписи или заверени копия от актове по гражданско състояние

Необходими документи:

  1. заявление по образец от информационен център „ГРАО“;
  2. документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.

Срок: веднага
Такса: 5.00 лв.

Свали формуляр