Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужди граждани за създаване на ЛРК и запис в ЛБД “Население”

Необходими документи:

  1. уведомително писмо от РДВР – оригинал;
  2. удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак – оригинал;
  3. анкетна карта - по образец;
  4. документ за самоличност.

Срок на извършване: 1 работен ден
Такса: 5.00 лв.

Свали формуляр