Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Издаване на други удостоверения по административно обслужване

Необходими документи:

  1. искане по образец от информационен център „ГРАО“;
  2. документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения;
  3. нотариално заверено пълномощно.

Срок: веднага
Такса: 10.00 лв.

Свали формуляр