Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Удостоверение за граждански брак - /дубликат или препис от акт за граждански брак/ официален документ, приложим към многоезично стандартно удостоверение

Цена: 20.00 лв.

Свали формуляр