Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Декларация за облагане с данък върху наследствата

по чл. 32 от ЗМДТ

Необходими документи:

  • декларация по образец
  • копие на удостоверение за наследници
  • копие на данъчна оценка за недвижимия имот, находящ се извън Община Силистра
  • копие на извлечение от банка - по влогове и по кредити
  • копие на удостоверение за застрахователна стойност на превозното средство, включително и ако е спряно от движение
  • копие на извлечение от баланс, ако наследодателят притежава дялово участие в търговски дружества

Декларацията се подава в Общинска данъчна служба в 6-месечен срок от откриване на наследството по последното местожителство на наследодателя. Наследството се открива със смъртта на физическото лице. Преките наследници на починалия не подават декларация по чл. 32.

Удостоверение за платен данък върху наследство се издава след подаване на писмено искане.

Свали формуляр