Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

по чл. 17, ал. 4,т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Силистра за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

Декларацията се подава в Общинска данъчна служба до 15 декември на предходната година за имоти, които не са декларирани като основно жилище, няма да се използват през цялата година и няма регистрирано потребление на ел.енергия. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.

Свали формуляр