Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Удостоверение за платен данък върху превозните средства

Данъчните удостоверения се издават на собственици, наследници, заветници или на упълномощени от тях лица.

Необходими документи:

  • искане по образец