Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Данъчна оценка за земеделски земи

Необходими документи:

  • изкане по образец
  • копие на документ за собственост /нотариален акт или актуална скица/
  • характеристика на земята от поземлената комисия
  • копие на удостоверение за наследници /при необходимост/
Свали формуляр