Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Данъчна оценка на незавършено строителство

Необходими документи:

  • искане по образец
  • декларация по чл. 14 от ЗМДТ
  • констативен протокол от техническа служба, удостоверяващ степента на завършеност на обекта и обяснителна записка от лицензиран оценител
Свали формуляр