Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Декларация за определяне на таксата на битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията според количеството на битовите отпадъци

по чл. 15. ал. 5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра

Свали формуляр